Kunsten å tigge

Tigging er en kunst. Man må trene lenge og vel, og mange klarer aldri å mestre kunsten helt. Bare spør far, han har tigget etter høyere lønn hele sitt arbeidsliv, men sitter ennå igjen med skjegget fullt av postkasser etter han har kjøpt nok griseører til meg hver måned. Jeg derimot har naturen på min side. Seks milliarder år evulosjon for å utvikle perfekt utseende, stil og manerer! I tillegg må man være litt street smart og posisjonere seg riktig i forhold til det utpekte offer for oppmerksomhet. Og alt dette kan du lære om du sender meg et par millioner slik at jeg kan starte en egen tiggeskole. Lover at alt vil gå til et verdig formål. Æresord!

Kunsten å tigge

Kunsten å tigge